​Avloppsarbete Österlen.

Vi erbjuder utgrävning/framgrävning av avlopp till våra kunder på Österlen med omnejd.​

Vid avloppsarbete är det viktigt att tänka på att rätt underarbete är ett måste. Annars finns risken att det läcker ut avloppsvatten i dagvatten brunnen eller förgiftar grundvattnet runt fastigheten.

Vi hjälper er med både kommunala anslutningar, omkopplingar vid fel eller kompletteringar till dagvatten eller tillbyggnad. Vi installerar och monterar även olika typer av enskilda anläggningar alltifrån traditionella trekammarbrunnar till minireningsverk och anläggningar med fosfor fällor där det krävs.

Om du vill ta en förutsättningslös diskussion om din situation eller vill veta vad vi kan göra för dig, vänligen kontakta oss för avloppsarbeten i Österlen!