Tjänster

Tjänsterna som vi erbjuder är:

» Schaktning

» Planering tomter
» Vägbyggnad
» Husgrunder
» Avloppsarbete
» Dräneringsarbete
» Enskilda avlopp (Trekammarbrunn)
» Jordvärme
» Kabelgrävning
» Trädgårdsanläggning
» Plattor
» Sten
» Asfalt
» Transporter av material 

Virrestad Gräv & Schakt AB /  Virrestad Ejlersdal - 272 96 Gärsnäs  /  Tel.: 0730853843  /  Mail: fritzdigger@hotmail.se